Vrijwaring

De informatie in PC-tips.info is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Context en hoewel wij proberen de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. Maak altijd een back-up van uw gegevens.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband staand met, het gebruik van deze website.
Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder het beheer van Context vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op deze sites worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten functioneren. Context neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.