Hoe vind ik mijn Windows 11 of 10 licentiesleutel?

Stefan
Hoe vind ik mijn Windows 11 of 10 licentiecode?

Het is een veelgestelde vraag onder computergebruikers; hoe vind ik mijn windows licentiecode.

Het is altijd makkelijk om uw licentiecode, productcode of licentiesleutel van Windows te weten. Deze code is namelijk nodig om Windows te activeren. Als u van plan bent om Windows opnieuw te installeren, bijvoorbeeld na een systeemcrash of bij het upgraden van uw hardware, heeft u uw licentiecode nodig om het besturingssysteem opnieuw te activeren.

Wanneer u een nieuwe computer heeft gekocht en u wilt uw bestaande Windows licentie overzetten, moet u de licentiecode kennen. Dit is vooral belangrijk als u een retail licentie heeft, die overdraagbaar is tussen apparaten.

U wilt misschien de authenticiteit van uw Windows-installatie verifiëren, vooral als u een tweedehands computer heeft gekocht. Het kennen van de licentiecode kan u helpen bevestigen dat u een legitieme kopie van Windows gebruikt. Ook bij het zoeken naar technische ondersteuning of klantenservice kan het soms nodig zijn om uw Windows licentiecode te verstrekken.

Kortom, genoeg redenen waarom u de licentiecode of productcode zou willen weten. Nu zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar om deze code op te zoeken, meer hierover in dit artikel. In deze gids leg ik uit hoe u zonder hulpmiddelen, maar met een makkelijk script de licentiesleutel kunt weergeven. Dit is hoe het werkt.

Hoe vind ik mijn Windows 11 of 10 licentiesleutel?

Om te beginnen opent u kladblok op uw computer.

Kladblok openen

Kopieer en plak vervolgens het volgende scripts in een nieuw tekstdocument:

Option Explicit

Dim objshell,path,DigitalID, Result
Set objshell = CreateObject(“WScript.Shell”)
‘Set registry key path
Path = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”
‘Registry key value
DigitalID = objshell.RegRead(Path & “DigitalProductId”)
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
‘Get ProductName, ProductID, ProductKey
ProductName = “Product Name: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductName”)
ProductID = “Product ID: ” & objshell.RegRead(Path & “ProductID”)
ProductKey = “Installed Key: ” & ConvertToKey(DigitalID)
ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
‘Show messbox if save to a file
If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & “Save to a file?”, vbYesNo + vbQuestion, “BackUp Windows Key Information”) then
Save ProductData
End If

‘Convert binary to chars
Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
‘Check if OS is Windows 8
isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
i = 24
Maps = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”
Do
Current= 0
j = 14
Do
Current = Current* 256
Current = Key(j + KeyOffset) + Current
Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
Current=Current Mod 24
j = j -1
Loop While j >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
Last = Current
Loop While i >= 0

If (isWin8 = 1) Then
keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
insert = “N”
KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
End If

ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 6, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 11, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 16, 5) & “-” & Mid(KeyOutput, 21, 5)

End Function
‘Save data to a file
Function Save(Data)
Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
Set objshell = CreateObject(“wscript.shell”)
‘Get current user name
UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings(“%UserName%”)
‘Create a text file on desktop
fName = “C:\Users\” & UserName & “\Desktop\WindowsKeyInfo.txt”
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
txt.Writeline Data
txt.Close
End Function

Bron.

Klik op “bestand” en vervolgens op “opslaan als”.

Lees ook
Aanmeld wachtwoord voor gebruikersaccount verwijderen

opslaan als

Wijzig “Opslaan als” naar “Alle bestanden”. Sla het bestand op als bestandsnaam “licentiecode.vbs”. Klik op de knop “Opslaan”.

licentiecode script voor windows

U ziet nu op de locatie waar u licentiecode.vbs heeft opgeslagen een script. Dubbelklik erop om te openen. U ziet nu:

  • Product Name. Dit is de Windows versie die u heeft geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat als u Windows 10 heeft bijgewerkt naar Windows 11 er vaak nog Windows 10 staat.
  • Product ID: Dit is het product-id die automatisch alleen voor uw computer is gegenereerd tijdens installatie. Dit ID is gebaseerd op de licentiesleutel.
  • Installed Key: Dit is uw licentiesleutel. Hiermee kunt u Windows opnieuw installeren, activeren en meer.

Eventueel kunt u deze informatie nog opslaan naar een bestand door op “Ja” te klikken. U heeft op deze manier altijd uw licentiesleutel informatie beschikbaar.

Hoe vind ik mijn Windows 11 of 10 licentiecode

Dit is een gratis en vooral makkelijke manier om uw licentiesleutel informatie op te zoeken. Deel uw licentiesleutel nooit met andere mensen, hooguit met Microsoft voor verificatie of ondersteuning.

Licentiecode niet gevonden? Dan vindt u de licentiesleutel mogelijk in de BIOS.

Ik hoop u hiermee geïnformeerd te hebben. Bedankt voor het lezen!

Blijf op de hoogte
Ontvang elke twee weken een samenvatting van onze nieuwste PC tips rechtstreeks in uw e-mail.

Heeft u een computer vraag?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *