Tips om uw Windows computer sneller te maken

Stefan
windows pc sneller maken

Ervaart u dat uw Windows-computer traag presteert en wilt u deze versnellen? Een trage computer kan het gevolg zijn van verschillende factoren. Het kan zijn dat uw systeem door de tijd heen overbelast is geraakt met software, of dat de hardware niet meer aan de hedendaagse eisen voldoet. Er zijn talloze redenen waarom een computer trager wordt. Het is cruciaal om eerst de onderliggende oorzaken van deze vertraging te identificeren voordat u actie onderneemt.

Mogelijk levert uw hardware niet de benodigde prestaties, of veroorzaken Windows-applicaties vertragingen. Voordat u overgaat tot het willekeurig toevoegen of upgraden van hardware, is het essentieel om nauwkeurig te bepalen wat de specifieke oorzaak is van de traagheid van uw computer. Door het probleem bij de wortel aan te pakken, kunt u doelgerichte oplossingen toepassen zonder onnodige uitgaven.

In dit uitgebreide artikel leiden we u door de stappen om te bepalen wat de oorzaak is van een traag Windows-systeem. We bespreken verschillende methoden om de prestaties te verbeteren, van het opschonen van uw systeem tot het upgraden van hardware, en hoe u uw PC efficiënter kunt maken. Met deze informatie kunt u uw computer niet alleen versnellen, maar ook zorgen voor een duurzamere en stabielere prestatie op de lange termijn.

Uw Windows-computer sneller maken (uitgebreide instructie)

Software identificeren die uw Windows PC vertragen

Om te bepalen welke processen het meest belastend zijn voor de prestaties van uw computer, is de Windows Taakbeheer (Task Manager) een essentieel hulpmiddel. Dit hulpprogramma geeft u een gedetailleerd overzicht van alle lopende processen en hoeveel systeembronnen ze verbruiken.

U kunt de Windows Taakbeheer openen door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en vervolgens ‘Taakbeheer’ te selecteren uit het contextmenu. Een alternatieve methode is het gebruik van de toetsencombinatie CTRL+ALT+DEL. Nadat u deze toetsen gelijktijdig heeft ingedrukt, verschijnt een scherm met meerdere opties, waaronder ‘Taakbeheer’. Kies deze optie om het hulpprogramma te openen.

Eenmaal in de Taakbeheer, kunt u een uitgebreid overzicht zien van alle actieve processen, inclusief applicaties en achtergrondprocessen. Hier kunt u observeren welke processen een aanzienlijk deel van de systeembronnen zoals CPU, geheugen, en schijfgebruik in beslag nemen. Deze informatie is cruciaal om te bepalen welke processen mogelijk verantwoordelijk zijn voor het vertragen van uw computer en welke acties u kunt ondernemen om de efficiëntie te verbeteren.

windows taakbeheer

Om te controleren welke processen een aanzienlijke belasting voor uw CPU vormen, kunt u de volgende stappen volgen in Windows Taakbeheer:

In Taakbeheer vindt u verschillende tabbladen. Selecteer het tabblad ‘Processen’.

Klik tweemaal op de kolomkop ‘CPU’ om de processen te sorteren op basis van hun CPU-gebruik. Door dit te doen, verschijnen de processen die het meest van uw CPU eisen bovenaan de lijst.

Als u een proces herkent dat buitensporig veel CPU gebruikt en u weet dat dit niet essentieel is voor uw systeem, kunt u dit proces selecteren en op ‘Taak beëindigen’ klikken om het te stoppen. Als het proces deel uitmaakt van een programma dat u niet meer nodig heeft, kunt u overwegen dit programma te verwijderen van uw computer.

Voor een diepgaandere analyse van de prestaties van uw computer:

Selecteer in Taakbeheer het tabblad ‘Prestaties’.

Klik op ‘CPU’ om een gedetailleerd overzicht te krijgen van het CPU-gebruik. Hier kunt u zien hoeveel van de CPU-capaciteit wordt gebruikt en het aantal actieve processen.

Deze informatie kan u helpen te bepalen of een trage Windows-pc inderdaad te wijten is aan overmatig CPU-gebruik door bepaalde software. Het identificeren van deze zware processen is een belangrijke stap in het optimaliseren van de prestaties van uw computer.

Lees ook
WingetUI een simpele GUI voor package management

taakbeheer prestaties

Trage Windows processen identificeren met Windows Broncontrole

Begin met het openen van Taakbeheer door op CTRL+ALT+DEL te drukken en ‘Taakbeheer’ te selecteren, of klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies ‘Taakbeheer’. Eenmaal in Taakbeheer, navigeert u naar het tabblad ‘Prestaties’. Dit tabblad biedt een overzicht van de huidige staat van verschillende systeembronnen, zoals CPU, geheugen, en netwerk.

Voor een nog gedetailleerder overzicht, kunt u vanuit het tabblad ‘Prestaties’ de Broncontrole openen. Aan de onderkant van dit venster vindt u de optie ‘Broncontrole openen’. Dit opent een nieuw venster dat een gedetailleerder inzicht geeft in het gebruik van systeembronnen.

In het venster van Broncontrole kunt u kiezen tussen verschillende tabbladen: ‘CPU’, ‘Geheugen’, ‘Schijf’, en ‘Netwerk’. Elk tabblad toont gedetailleerde informatie over het gebruik van de desbetreffende systeembron. Bijvoorbeeld:

  • CPU-tabblad: Hier kunt u zien welke processen de meeste CPU-bronnen verbruiken. Dit is nuttig om te identificeren welke toepassingen of achtergrondprocessen mogelijk uw systeem vertragen.
  • Geheugen-tabblad: Dit tabblad toont hoeveel van uw fysieke geheugen (RAM) in gebruik is door verschillende processen. U kunt hiermee vaststellen of uw systeem baat zou hebben bij extra geheugen.
  • Schijf-tabblad: Hier kunt u controleren welke processen de meeste lees- en schrijfacties uitvoeren op uw harde schijf. Dit is vooral nuttig om te zien of uw harde schijf een bottleneck vormt.
  • Netwerk-tabblad: Dit biedt inzicht in hoeveel netwerkverkeer er wordt gegenereerd door verschillende processen, wat nuttig kan zijn bij het opsporen van ongebruikelijk netwerkgedrag of bij het identificeren van bandbreedte-intensieve toepassingen.

broncontrole windows

Met Windows Broncontrole kunt u individuele processen in detail volgen en hun impact op uw systeembronnen bekijken. Dit wordt gedaan via real-time statistieken en grafieken aan de rechterzijde van het venster. Stel dat u een proces identificeert dat buitensporig veel van uw systeembronnen vraagt, zoals CPU of geheugen. Wanneer u dit proces beëindigt en vervolgens een daling in het gebruik van de bronnen ziet, zoals weergegeven door de grafieken, duidt dit erop dat dit specifieke proces een aanzienlijke invloed had op de prestaties van uw computer.

Als u meer informatie wilt over een bepaald proces, zoals een .EXE-bestand, biedt Windows Broncontrole een handige functie. U kunt met de rechtermuisknop klikken op het betreffende proces en ‘Online zoeken’ selecteren. Hierdoor wordt automatisch een webbrowser geopend met een zoekopdracht naar het geselecteerde bestand. Deze zoekopdracht kan u nuttige informatie opleveren over het doel van het bestand, de oorsprong ervan, en of het geassocieerd wordt met bekende software of mogelijk schadelijke programma’s.

Dit proces van monitoren, analyseren en onderzoeken helpt u om beter te begrijpen welke processen essentieel zijn voor uw systeem en welke processen mogelijk overbodig zijn of zelfs schadelijk kunnen zijn.

Windows opschonen met Schijfopruiming

Om uw Windows-pc efficiënt en regelmatig op te schonen, is het aanbevolen om de Windows Schijfopruiming tool te gebruiken. Deze tool helpt bij het vrijmaken van schijfruimte door tijdelijke bestanden, systeembestanden en diverse onnodige items die door het systeem zijn opgeslagen, te verwijderen. Dit kan de algehele snelheid en prestaties van uw computer aanzienlijk verbeteren.

U kunt Schijfopruiming openen door in de zoekbalk van de Windows-taakbalk ‘Schijfopruiming’ in te typen. Zodra u ‘Schijfopruiming’ uit de zoekresultaten selecteert, opent zich een venster. In dit venster krijgt u een overzicht van bestandstypen die u kunt verwijderen, zoals tijdelijke internetbestanden, systeemgeheugendumps, tijdelijke Windows-bestanden en inhoud van de prullenbak.

Lees ook
Achtergrond aanpassen in Windows 11? Complete gids!

Elk item wordt vergezeld van een beschrijving, zodat u een geïnformeerde keuze kunt maken over wat u wilt verwijderen. Nadat u de gewenste items hebt geselecteerd, klikt u op ‘OK’ om de opruiming te starten. Schijfopruiming berekent eerst hoeveel schijfruimte u zult besparen en vraagt vervolgens om bevestiging voordat de geselecteerde bestanden worden verwijderd.

Naast het verwijderen van tijdelijke bestanden, biedt Schijfopruiming ook de optie om oude systeembestanden op te schonen, waaronder eerdere Windows-installaties, wat vaak een aanzienlijke hoeveelheid ruimte in beslag kan nemen. Dit is vooral nuttig na het updaten van uw systeem naar een nieuwe versie van Windows.

Schijfopruiming windows

Harde schijf defragmenteren

In Windows-besturingssystemen kan fragmentatie optreden wanneer bestanden in stukjes worden opgeslagen op verschillende locaties van de harde schijf in plaats van in een aaneengesloten blok. Dit leidt tot langzamere toegangstijden omdat de lees-/schrijfkop van de schijf meer bewegingen moet maken om de bestandsfragmenten te lezen of te schrijven. Om de prestaties van uw pc te verbeteren, is het belangrijk om regelmatig te controleren of uw harde schijf gedefragmenteerd en geoptimaliseerd is.

Om de status van defragmentatie op uw Windows computer te controleren en indien nodig het defragmentatieproces handmatig uit te voeren, kunt u de volgende stappen volgen:

Klik op de Startknop, typ ‘Defrag’ in het zoekveld en selecteer ‘Stations defragmenteren en optimaliseren’ uit de zoekresultaten. Dit opent het defragmentatiehulpprogramma.

In dit hulpprogramma kunt u zien welke schijven zijn ingesteld voor regelmatige defragmentatie. U kunt de status van elke schijf controleren en zien wanneer deze voor het laatst is geoptimaliseerd. Als u vindt dat een schijf defragmentatie nodig heeft, kunt u dit proces handmatig starten.

Het is echter belangrijk op te merken dat SSD’s (Solid State Drives) geen defragmentatie nodig hebben. SSD’s slaan gegevens op in flashgeheugencellen en hebben geen bewegende delen, waardoor de toegangstijden niet worden beïnvloed door fragmentatie zoals bij traditionele harde schijven. Integendeel, defragmentatie van een SSD kan de levensduur van de schijf onnodig verkorten door overmatig schrijven. Windows herkent meestal automatisch een SSD en zal de defragmentatie-optie voor deze schijven uitschakelen.

windows defragmenteren

Indien het station een 5% of hoger heeft als fragmentatie score, dient u de harde schijf te Optimaliseren door op ‘Optimaliseren’ te drukken.

Bestanden indexeren uitschakelen

Windows creëert indices van bestanden en mappen om de snelheid van zoekopdrachten binnen het systeem te verbeteren. Deze functie is vooral handig wanneer u regelmatig bestanden zoekt op uw computer. Echter, het proces van indexeren kan op zichzelf systeembronnen verbruiken, wat kan leiden tot een vermindering van de algehele prestaties, vooral op computers met beperkte hardwarecapaciteiten of wanneer grote hoeveelheden gegevens worden geïndexeerd.

Als u de prestaties van uw pc wilt verbeteren door het indexeren uit te schakelen, volgt u deze stappen:

Klik op het pictogram van de Verkenner op uw taakbalk, of druk op de Windows-toets + E.

In de Verkenner, klik op ‘Deze PC’ om een overzicht van uw beschikbare schijven te zien. Klik met de rechtermuisknop op de schijf waarop Windows is geïnstalleerd (meestal de C: schijf) en selecteer ‘Eigenschappen’ uit het contextmenu.

In het venster dat opent, vindt u een tabblad met gedetailleerde informatie over uw harde schijf. Vink het vakje ‘De inhoud en de eigenschappen van bestanden op dit station mogen worden geïndexeerd’ uit.Kies ervoor om deze instelling toe te passen op alle mappen en submappen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens op uw schijf.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van indexering kan leiden tot langzamere zoekresultaten wanneer u bestanden op uw systeem probeert te vinden. Dit is vooral merkbaar bij het zoeken naar bestanden binnen grote mappen of schijven. Overweeg daarom zorgvuldig of de potentiële prestatieverbetering opweegt tegen de mogelijk langzamere zoekfunctie.

Lees ook
Updates onderbreken verlengen via Register in Windows 11

In sommige gevallen kunt u ook kiezen voor een selectieve uitschakeling van de indexering, waarbij u de indexering alleen uitschakelt voor bepaalde mappen of schijven die u minder vaak gebruikt, terwijl de indexering voor uw meest gebruikte locaties actief blijft. Dit biedt een evenwicht tussen verbeterde systeemprestaties en behoud van snelle zoekfunctionaliteit waar u deze het meest nodig heeft.

bestanden indexeren windows uitschakelen

Visuele prestaties verbeteren

Windows biedt verschillende visuele effecten om de gebruikersinterface aantrekkelijker te maken, zoals animaties bij het openen en sluiten van vensters, doorzichtige randen, en schaduweffecten. Hoewel deze effecten bijdragen aan een esthetisch aangenamere ervaring, kunnen ze ook de systeemprestaties beïnvloeden, met name op oudere of minder krachtige computers. Door deze effecten te verminderen of uit te schakelen, kunt u waardevolle systeembronnen vrijmaken, wat resulteert in een vlottere en responsievere interactie met uw Windows-systeem.

Om deze aanpassingen te maken, volgt u deze stappen:

Klik op de Windows startknop en selecteer ‘Configuratiescherm’, of typ ‘Configuratiescherm’ in het zoekvenster in de taakbalk. In het Configuratiescherm, klik op ‘Systeem en Beveiliging’ en vervolgens op ‘Systeem’.

Zoek en klik op ‘Geavanceerde systeeminstellingen’, meestal te vinden aan de linkerkant van het venster. In het venster ‘Systeemeigenschappen’ dat verschijnt, ga naar het tabblad ‘Geavanceerd’ en klik vervolgens op ‘Instellingen’ onder ‘Prestaties’.

U wordt nu naar het tabblad ‘Visuele effecten’ geleid, waar u kunt kiezen tussen verschillende opties voor het weergeven van visuele effecten. Selecteer ‘Beste prestaties’ om alle visuele effecten uit te schakelen, wat de snelheid van uw systeem kan verbeteren. U kunt ook ‘Aangepast’ selecteren en handmatig kiezen welke visuele effecten u wilt behouden en welke u wilt uitschakelen.

Het is belangrijk om te bedenken dat het uitschakelen van visuele effecten de grafische vormgeving van Windows zal vereenvoudigen. Dit kan resulteren in een minder visueel aantrekkelijke, maar functioneel snellere gebruikerservaring. Deze aanpassing is vooral effectief voor gebruikers die prioriteit geven aan systeemprestaties boven grafische flair, zoals bij oudere computers of voor taken die veel systeembronnen vergen.

windows visuele prestaties verbeteren

Windows Tips en Suggesties uitschakelen

Windows 10 is ontworpen om gebruikers proactief te helpen en te begeleiden met suggesties en tips over de diverse functies en mogelijkheden van het besturingssysteem. Deze suggesties verschijnen vaak als notificaties of pop-ups en kunnen tips bevatten over nieuwe functies, aanbevolen instellingen, en andere Windows-gerelateerde informatie. Voor gebruikers die al bekend zijn met Windows 10 of de voorkeur geven aan een minder intrusieve ervaring, kunnen deze meldingen echter als storend worden ervaren.

Het uitschakelen van deze suggesties en tips kan helpen om de gebruikersinterface minder afleidend te maken en kan ook lichte prestatieverbeteringen opleveren, doordat het systeem minder achtergrondprocessen hoeft te draaien. Om deze optie uit te schakelen, volgt u deze stappen:

Klik op de Startknop in de linkeronderhoek van uw scherm, waar u het tandwiel-icoon voor Instellingen vindt. Klik op dit icoon om de Windows 10-instellingen te openen.

In het instellingenmenu, klik op ‘Systeem’. Aan de linkerzijde van het scherm vindt u verschillende opties. Selecteer ‘Meldingen en acties’.

Scroll in het venster ‘Meldingen en acties’ naar beneden totdat u de optie ‘Tips en Suggesties over Windows weergeven’ vindt. Schakel deze optie uit door de schakelaar ernaast om te zetten.

Het uitschakelen van deze functie zal de frequentie van pop-upmeldingen en suggesties verminderen, wat kan bijdragen aan een stillere, minder afleidende computerervaring.

tips en suggesties over windows uitschakelen

Ik hoop u hiermee geholpen te hebben. Bedankt voor het lezen!


Geholpen?


Help ook andere mensen.
Deel dit artikel op een website, forum of via social media.

Meld u aan op ons nieuwe computer forum voor vragen en computerhulp.
Heeft u een computer vraag?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *