Windows update KB5034441 foutmelding 0x80070643 (Oplossing)

Stefan
Windows update KB5034441 foutmelding 0x80070643 (Oplossing)

Op 10 januari 2024 heeft Microsoft verschillende updates uitgebracht voor Windows 10. Update KB5034441 is er een die bij veel mensen niet wil installeren.

Als u foutmelding 0x80070643 ziet in combinatie met update KB5034441, dan kunt u onderstaande oplossing uitvoeren.

KB5034441

Deze update heeft namelijk 250 MB vrije ruimte op de herstelpartitie nodig om succesvol te kunnen installeren. Als de herstelpartitie niet voldoende vrije ruimte heeft, zal deze update mislukken. In dat geval ontvangt u de volgende foutmelding in Windows update: 0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE.

windows update foutmelding 0x80070643

Microsoft raad aan om de herstelpartitie met 250 MB te vergroten in dit geval. Het is belangrijk dat u weet waar u aan begint, maak eerst een back-up van uw hele computer of een herstelpunt.

Windows update KB5034441 foutmelding 0x80070643 (Oplossing)

Om te beginnen opent u een Opdrachtprompt als administrator.

Voer het volgende commando in:

reagentc /info

Dit geeft informatie over de status van de herstelpartitie. We willen weten of de herstelpartitie is ingeschakeld. Dit ziet u aan “Windows RE status”, als deze optie is “Enabled” dan is de herstelpartitie ingeschakeld.

We hebben het indexnummer van de “harddisk” en van de “partition” nodig. Deze ziet u in “Windows RE location” achter harddisk en partition.

Noteer deze indexnummers zoals deze bij u worden weergeven, niet overnemen van afbeelding!

reagent info

Nu gaan we de reagentc uitschakelen. Geef hiervoor het volgende commando in:

reagentc /disable

reagent disable

We gaan nu de besturingssysteempartitie partitie verkleinen en de huidige herstelpartitie verwijderen om deze vervolgens opnieuw aan te maken, maar dan groter zoals vereist voor deze update.

Geef het volgende commando in:

diskpart

Gevolgd door:

list disk

U ziet nu uw schijf. Nu gaan we de indexnummers gebruiken die we eerder hebben vastgesteld. Hiermee kunnen we de primaire schijf en de primaire partitie selecteren waarop de herstelpartitie is aangemaakt.

Lees ook
Jouw telefoon app verwijderen uit Windows 11

Typ nu:

sel disk {het-harddisk-indexnummer}

Hierna

sel part {het-partition-indexnummer}

Zie voorbeeld afbeelding. Nogmaals gebruik uw eigen nummers. Geen idee, lukt niet? Te moeilijk? Sluit dan nu af door het Opdrachtprompt venster te sluiten.

diskpart sel disk part

Nu we de primaire partitie hebben geselecteerd gaan we deze verkleinen. Hiermee kunnen we later opnieuw een grotere herstelpartitie aanmaken op de primaire schijf.

Geef het volgende commando in:

shrink desired=1000 minimum=1000

Nu we de primaire partitie hebben verkleind gaan we de huidige herstelpartitie verwijderen. Met het eerdere “list part” commando hebben we de partities vastgesteld. U dient nu de “Recovery” partitie te selecteren.

Geef het volgende commando in:

sel part {indexnummer-recoverypartitie}

zie afbeelding voor voorbeeld.

sel part

Geef het volgende command in om de herstelpartitie (“Recovery”) te verwijderen:

delete partition override

delete partition override

Nu gaan we een nieuwe herstelpartitie aanmaken met de ruimte die we eerder vrij hebben gemaakt van de primaire partitie.

Eerst moeten we vaststellen of het een GPT of MBR schijf betreft. Geef hiervoor het volgende commando in:

list disk

Controleer nu of er een sterretje staat onder GPT.

list disk gpt of mbr

Er staat een sterretje onder GPT, dan voert u deze twee commando’s een voor een uit:

create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes =0x8000000000000001

Staat er geen sterretje onder GPT, dan voert u dit commando uit:

create partition primary id=27

gpt attributes =0x8000000000000001

Nu gaan we de herstelpartitie formatteren als NTFS. Geef hiervoor het volgende commando in:

format quick fs=ntfs label=”Windows RE (Herstelpartitie)”

format quick fs=ntfs label=”Windows RE tools”

Om te bepalen of het is gelukt om de herstelpartitie opnieuw aan te maken, geeft u het volgende commando in:

list vol

U ziet nu een nieuw volume met het “Windows RE” label, geformatteerd als NTFS met 1000MB grootte en verborgen.

Lees ook
Overloopmenu - systeemvak uitschakelen in Windows 11

list vol

Type vervolgens:

exit

om diskpart te verlaten Nu gaan we reagentc opnieuw inschakelen. Geef het volgende commando in:

reagentc /enable

reagentc /enable

Open nu schijfbeheer. In schijfbeheer selecteert u eerst uw primaire schijf en controleert vervolgens op de nieuwe herstelpartitie aanwezig is. Zie afbeelding.

nieuwe grotere herstelpartitie

Herstart uw computer en controleer of de KB5034441 update nu wel wordt geïnstalleerd.

Ik hoop u hiermee geholpen te hebben. Bedankt voor het lezen!

Blijf op de hoogte
Ontvang elke twee weken een samenvatting van onze nieuwste PC tips rechtstreeks in uw e-mail.

8 reacties
  1. Met freeware aomei partion manager heb ik de WinPE partitie kunnen herschalen naar meer dan 1GB. Klik met rechter muisknop op de WinRE partitie, kies bovenste optie “herschaal/verhuis partitie”. Vink in de popup onder de “Ken vrije ruimte toe van partitie (*) aan (*)”, middels een pull down menu kan je aangeven welke partitie hiervoor kleiner gemaakt moet worden. Daarna kan je de partitiegrootte wijzigen/vergroten. Klik daarna op “OK”. Deels wordt dit uitgevoerd tijdens een herstart.

    Hierna kon ik de update laten uitvoeren.

      1. Beste Stefan. Is deze optie al getest ? Het probleem doet zich bij mij nog steeds voor en de beschreven oplossing vind ik nogal ingewikkeld.

Heeft u een computer vraag?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *