Tijd synchronisatie mislukt in Windows 11 of 10? Probeer dit!

Stefan
Tijd synchronisatie mislukt in Windows 11 of 10? Probeer dit!

Als de tijd in Windows 11 of 10 niet meer synchroon loopt met de servers van Microsoft, dan krijgt u in verschillende apps foutmeldingen. Een tijd of datum die niet klopt verhinderd een beveiligde SSL verbinding met servers.

SSL (Secure Sockets Layer) maakt namelijk gebruik van digitale certificaten om een beveiligde verbinding tussen uw computer en een server tot stand te brengen. Deze certificaten bevatten informatie zoals de identiteit van de certificaathouder en de datum waarop het certificaat is uitgegeven en vervalt.

Een van de belangrijkste onderdelen van SSL is de validatie van de geldigheidsduur van het certificaat. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat het certificaat nog steeds geldig is en niet is verlopen. Uw computer of server vergelijkt de huidige datum en tijd met de “geldig van” en “geldig tot” data in het certificaat. Als de huidige datum en tijd buiten dit bereik vallen, wordt het certificaat als ongeldig beschouwd, en zal de SSL verbinding niet werken.

Daarom kan een onjuiste tijdsinstelling op uw computer ertoe leiden dat SSL verbindingen mislukken, zelfs als het certificaat geldig is. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat de klok op uw computer op de juiste tijd is ingesteld om dit probleem te voorkomen. Als de tijd niet goed synchroniseert, kunt u dus foutmeldingen krijgen bij het installeren van updates, het bezoeken van een website of het downloaden van updates in verschillende geïnstalleerde apps.

Tijd synchronisatie mislukt in Windows 11 of 10

Tijd automatisch instellen

Om te beginnen raad ik aan om te controleren in de instellingen of de tijd en datum automatisch worden gesynchroniseerd. Er wordt dan via een service verbinding gemaakt met een tijd server.

Lees ook
Co pilot inschakelen in Windows 11? zo werkt het!

In de meeste gevallen is dit de tijdserver van Microsoft, namelijk time.windows.com. Als de computer onderdeel is van een domein kan de tijdserver zijn ingesteld via een server in het domein.

Open de instellingen. Klik vervolgens op “tijd en taal” en vervolgens op “datum en tijd”. Zorg ervoor dat de optie “Tijd automatisch instellen” is ingeschakeld.

Tijd automatisch instellen

Klik vervolgens in de “extra instellingen” op de knop “Nu synchroniseren”.

Windows Time service instellen op automatisch

De “Windows Time” service onderhoudt datum- en tijdsynchronisatie op alle clients en servers in het netwerk. Als deze service wordt gestopt, zal de synchronisatie van datum en tijd niet beschikbaar zijn. Als deze dienst wordt uitgeschakeld, zullen services die er expliciet van afhankelijk zijn niet starten.

Open de Services. Zoek naar de “Windows Time” service en dubbelklik erop om te openen. In de service instellingen wijzigt u de optie “Opstarttype” naar “Automatisch”. Klik vervolgens op de knop “Starten” om de “Windows Time” service te starten.

Windows Time opstarttype wijzigen naar Automatisch

Herstart nu de computer. Controleer direct of de tijd en datum nu wel worden gesynchroniseerd.

Tijd instellingen resetten

Als u onverwachte problemen heeft met de tijd en datum op uw computer, dan kan het helpen om de tijd instellingen te resetten. Hiermee stelt u de standaardwaarden voor tijd en datum in.

Open een Opdrachtprompt als administrator. Voer de volledige commando’s uit, bevestig elke commando met de enter toets.

net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
w32tm /resync

Tijd instellingen resetten

Herstart uw computer en controleer of de tijd en datum nu wel correct synchroniseren.

Systeembestanden op uw computer repareren

Als er systeembestanden zijn beschadigd dan kunt u deze door Windows 11 of 10 zelf laten repareren. Dit geldt ook voor bestanden die gerelateerd zijn aan de tijd en datum. Ik raad aan om het automatisch reparatieproces “SFC” uit te voeren om het tijd en datum synchronisatie probleem op te lossen.

Lees ook
Bing achtergrond instellen in Windows 11 of Windows 10

SFC betekent “System File Checker”. Het is een ingebouwd Windows hulpprogramma dat de systeembestanden op uw computer scant en de bestanden die beschadigd blijken te zijn of ontbreken, vervangt. Dit hulpmiddel controleert de integriteit van alle beschermde systeembestanden en vervangt onjuiste versies door correcte Microsoft versies.

Open een Opdrachtprompt als administrator. Geef vervolgens het volgende commando in om SFC uit te voeren. Dit proces duurt 10-30 minuten, onderbreek het SFC proces niet.

sfc /scannow

SFC scannow uitvoeren

Ik hoop dat het hiermee is gelukt om tijd synchronisatie problemen in Windows 11 of 10 op te lossen. Als het niet is gelukt kunt u de app “nettime” gebruiken om de tijd te forceren. Bedankt voor het lezen!


Geholpen?


Help ook andere mensen.
Deel dit artikel op een website, forum of via social media.

Meld u aan op ons nieuwe computer forum voor vragen en computerhulp.
Heeft u een computer vraag?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *